BEZOEK DE WEBSITE

Als onafhankelijk technisch adviesbureau is Exlan gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van bedrijfsontwikkeling, milieu- en bouwwetgeving, huisvesting, welzijn, mestwetgeving en milieutechniek.

Exlan staat voor EXpertise in de LANdbouw. De kennis en expertise worden vertaald naar praktische en bruikbare antwoorden op landbouwvragen.

Overzicht en assistentie bij bedrijfsontwikkeling
Stel, u wilt uw bedrijf uitbreiden… Wat mag er wel en niet en waar begint het hele proces eigenlijk mee? De specialisten van Exlan in de rundvee-, geiten-, varkens-, pluimvee-, en paardenhouderij helpen u aan de antwoorden op deze vragen. Zij inventariseren de mogelijkheden, kunnen daarna de benodigde milieu- en bouwvergunningaanvragen verzorgen en ook de vereiste aanvullende rapportages zoals een ruimtelijke onderbouwing, watertoets, akoestisch onderzoek, milieueffecten rapportages, etc.

Strengere eisen aan de landbouw. Wat, waar en hoe?
De Exlan-consultants houden precies in de gaten wat er op landbouwgebied aan ontwikkelingen zijn en hoe bedrijven daar praktisch mee om moeten gaan. In de intensieve veehouderij zullen bijvoorbeeld binnen nu en 2013 alle bedrijven moeten voldoen aan meer stringente eisen op het gebied van (ammoniak)emissie en dierenwelzijn. Lukt dat niet, dan moet men wellicht stoppen. Lukt het wel, dan wordt het bedrijf waarschijnlijk groter en complexer en is advies met een integrale aanpak en aandacht voor kwaliteit nodig. Voor melkveebedrijven worden vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening (vergroten bouwblok en bestemmingsplan wijzigingen) steeds belangrijker. Bij al deze ontwikkelingen levert Exlan betrouwbaar en praktisch advies. Complexe zaken worden helder neergezet en opgelost.