BEZOEK DE WEBSITE

Trio Investment richt zich op duurzame glastuinbouw en duurzaam boeren, want wij wekken nu ook groene energie op met zonnepanelen op kassen

Trio ontwikkelt zonne-energieprojecten op land, daken, kassen, water en parkeerterreinen door heel Nederland. Voor ieder project wordt gekeken naar de beste oplossing specifiek voor uw situatie. Zo kunnen we grondposities kopen of huren, kijken we naar manieren om zonne-energie te combineren met landbouw, en zorgen we altijd voor goede landschappelijke inpassing. Dit doen we samen met onze partners, maar vooral ook met u als dak- of landeigenaar.