Nitraatverwijdering completeert totaaloplossing Water IQ voor tuinbouwwater

Met het Opticlear Diamond systeem van Water IQ International B.V. was het al mogelijk om tuinbouwwater te hergebruiken, te lozen en selectief te ontzouten. Nu is daar ook de verwijdering van nitraat aan toegevoegd. Door stikstof te verwijderen uit de geconcentreerde brijnstroom van de ontzoutingsmodule kunnen overtollige mineralen worden geloosd met inachtneming van geldende stikstofnormen.

De stikstofverwijdering van Water IQ International is een biologisch proces. Micro-organismen die zijn geimmobiliseerd op een vastbedfilter zetten onder anoxische omstandigheden de nitraat in de brijnstroom om in stikstofgas. De eerste praktijkinstallatie is inmiddels geplaatst in België, waar al langere tijd strenge stikstofnormen van kracht zijn.  In Nederland wordt de stikstofnorm jaarlijks verlaagd, afhankelijk van het gewas. Vanaf 2027 geldt voor alle tuinbouwbedrijven een nul-emissie.  

Foto van praktijkplaatsing in België. Van links naar rechts (waterbehandeling Opticlear Diamond, ontzouting door Forward Nano, nitraatverwijdering uit brijnstroom).

Meer informatie: www.wateriq.nl