Nedap Velos Sorting

Met het inzicht dat efficiënt management voorwaarde is voor de toekomstgerichte varkenshouderij bracht Nedap Agri het Velos besturingssysteem op de markt. Tot nu toe bood Nedap Velos toepassingen specifiek voor de zeugenhouderij. Vanaf nu biedt Nedap Agri binnen dit systeem ook oplossingen voor vleesvarkensbedrijven: Nedap Velos Sorting.

 

Nedap Velos Sorting maakt het mogelijk vleesvarkens in grote groepen te houden, waarbij elk varken toch individuele aandacht krijgt. De dieren kunnen hun natuurlijke gedrag vertonen, terwijl hun individuele prestaties volledig tot hun recht komen. Het sorting concept helpt u als varkenshouder om individueel management van vleesvarkens sneller, efficiënter en nauwkeuriger uit te voeren. U hoeft nooit meer het juiste voer naar de varkens te brengen. Varkens bezoeken zelf de sorting, wanneer ze willen vreten. De device stelt het gewicht van het dier vast en op basis van deze informatie wordt het naar de juiste voersoort geleid. Gevolg: optimalisatie van de voervoorziening en maximalisatie van de groei. Doordat Nedap Velos Sorting bij elk bezoek aan de vreetruimte het gewicht en de activiteit van het varken vaststelt, heeft u als varkenshouder altijd inzicht in de gezondheid van het individuele varken. Daarnaast biedt Nedap Velos Sorting de mogelijkheid om zeer precies te sorteren en te leveren aan het slachthuis.

Een gesloten weegunit, helder kleurgebruik en een diervriendelijke constructie van de sorteerdeur kenmerken de sorting device. Deze aspecten dragen zorg voor een veilige toegang en passage van de dieren. Nedap Velos maakt een gebruikersvriendelijke automatisering bereikbaar voor de varkenshouder. Het Velos platform werkt onafhankelijk en is webgebaseerd. Er is daarom geen pc software nodig om Nedap Velos op uw bedrijf toe te passen. U bepaalt zelf waar en op welke manier u het systeem bestuurt via PC, PDA of tablet; alles is mogelijk. Daarnaast kunt u de verzamelde data delen met de juiste partners als slachterij, fokkerij, veearts of voerleverancier. Door de mogelijkheid van webintegratie die Nedap Velos u biedt, heeft u dat zelf in de hand.

Voor meer informatie: www.nedap-livestockmanagement.com