Laatste kans om een SDE subsidie aan te vragen

Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u nog tot donderdag 6 oktober tot 17:00 uur subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). 

De SDE++ opende dit jaar op 28 juni. De overheid wil hiermee, naast duurzame energieproductie, ook CO2-reductie stimuleren. De subsidieregeling is dit jaar extra lang geopend en sluit 6 oktober a.s. Op 26 september is de vijfde en laatste fasegrens opengesteld. Tijdens deze fase kunt u subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot € 300 per ton CO2. Projecten met de laagste vergoeding per ton CO2-uitstoot komen hierdoor als eerste in aanmerking voor subsidie.

Categorieën
De SDE++ heeft 5 hoofdcategorieën. Hier vallen verschillende technieken onder. U kunt binnen deze technieken subsidie aanvragen voor verschillende categorieën.

Hoofdcategorie                       Techniek

Hernieuwbare elektriciteit         Osmose
                                                  Waterkracht
                                                  Wind
                                                  Zon

Hernieuwbare warmte (WKK)    Hernieuwbare warmte biomassa
                                                   Compostering Champost
                                                   Geothermie (ultra)diep
                                                   Zonthermie

Hernieuwbaar gas                     Hernieuwbaar gas uit biomassa

CO2-arme warmte                    Aquathermie (TEO, TEA en TED)
                                                  Daglichtkas
                                                  Zon-PVT panelen met warmtepomp
                                                  Elektrische boiler
                                                  Geothermie (ondiep)
                                                  Restwarmte
                                                  Industriële warmtepomp
                                                  Hybride glasoven

CO2-arme productie                CO2-afvang en -opslag
                                                 CO2-afvang en -gebruik
                                                 Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
                                                 Waterstof door elektrolyse

SDE++ in 2023
Het kabinet heeft, in de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota, gemeld komend kalenderjaar 'slechts' 5 miljard euro budget uit te trekken voor de subsidieregeling SDE++. Er komt gegarandeerd budget voor warmteprojecten en projecten met energie uit moleculen, zoals waterstof of groen gas. Ondernemers die hiermee aan de slag willen, maken hierdoor meer kans op subsidie. De budgetgarantie moet deze nu nog ‘duurdere’ technieken voor opwek van duurzame energie en CO2-vermindering verder stimuleren. De hoogte van deze gegarandeerde budgetten is waarschijnlijk € 0,75 miljard voor elk energiedomein. De komende tijd werken het Ministerie voor Klimaat en Energie en RVO de door minister Jetten voorgestelde veranderingen verder uit. De SDE++ moet ook voldoen aan de Europese regels voor staatssteun. Daarom is ook toestemming van de Europese Commissie nodig. Het is nog niet bekend welk budget er in 2023 echt beschikbaar is.

 

Meer informatie: www.ugaatbouwen.com/nl/dlv-advies

 

 

Klik hier voor uw gratis magazine Stallenbouw !