Groen licht voor eerste anti fijnstoftechnieken uit Barnevelds praktijkcentrum

De eerste drie technieken die fijnstof moeten reduceren uit pluimveestallen en die getest zijn bij het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) in de regio Barneveld, worden in maart officieel geregistreerd. 

De bedrijven FreshlightAgri, Serutech en StaticAir zijn de eerste die via dit traject succesvol emissiereducerende technieken voor fijnstof hebben getest. Deze worden op een landelijke lijst geplaatst van het Ministerie van Infrastructuur en Water, van technieken die een bepaald reductiepercentage in de stal weten te halen. Deze wordt straks dus met drie technieken uitgebreid. ,,Pluimveehouders die willen nieuwbouwen of hun bedrijf willen aanpassen en hiervoor een vergunning moeten aanvragen, moeten aan bepaalde eisen voldoen met betrekking tot fijnstofuitstoot”, legt PEV-projectleider Jan Workamp uit. ,,Zij kunnen dan kiezen uit de technieken op deze lijst.” 

STATISCH OPGELADEN
Vrijgekomen stofdeeltjes worden bij deze technieken in de stal statisch opgeladen, klonteren samen en slaan neer of hechten zich aan geaarde oppervlakken. De systemen zijn de afgelopen jaren getest bij pluimveebedrijven in de regio Foodvalley, waaronder Barneveld. Daar hebben ze inmiddels bewezen te voldoen aan de vooraf gestelde criteria: haalbaar en betaalbaar, praktisch toepasbaar en resulterend in een wezenlijke reductie, zegt Workamp. ,,Bovendien zijn ze toepasbaar bij nieuwbouw, maar ze zijn ook achteraf te installeren in bestaande stallen. Daarbij komt ook dat het binnenklimaat in de stal verbetert, goed voor dieren en verzorgers.” 

STROOISELSCHUIF
De ionisatietechniek kan volgens Workamp in leghennenstallen goed worden gecombineerd met de zogenoemde strooiselschuif; een techniek die veel pluimveehouders nu al toepassen. ,,Hiermee wordt een aantal keer per week een deel van het strooisel uit de stal verwijderd. Dit systeem vangt al twintig procent aan fijnstof af. Combineer je dit met ionisatie, dan komen wel al rond de vijftig 

procent uit. Dat is een mooie bijdrage aan de gewenste milieuverbetering.” De exacte reductiepercentages van de succesvolle technieken worden dinsdag 17 maart bekendgemaakt op de pluimveebeurs Dutch Poultry Expo in Hardenberg. 

De rijksoverheid wil pluimveehouders stimuleren te investeren in fijnstofreducerende maatregelen. Workamp meldt dat hiertoe binnenkort een subsidieregeling wordt opengesteld, waarschijnlijk per 1 mei 2020. 

FIPRONILCRISIS
Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) werd in 2017 opgezet en ondergebracht bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld. Dit gebeurde nadat de noodzaak om fijnstof in de regio Foodvalley fors te reduceren steeds duidelijker werd. ,,Het project heeft langer geduurd dan oorspronkelijk gepland”, aldus Workamp. ,,Dat hing vooral samen met de uitbraak van de fipronilcrisis. Maar ik ben blij dat de eerste technieken binnenkort beschikbaar zijn.” Naar verwachting volgen er in juni nog drie technieken. 

STIKSTOFVRAAGSTUK
Het PEV gaat de komende maanden verder met het testen van emissiereducerende maatregelen en technieken. De afgelopen jaren lag de focus op fijnstofreductie bij pluimvee, maar die wordt de komende periode verbreed. Workamp: ,,Vorig jaar is de Regio Deal Foodvalley gesloten, een project waarbij overheden en het bedrijfsleven samenwerken voor een duurzame landbouw, het bevorderen van gezonde en duurzame voeding en onderzoek en educatie. Wij gaan binnen dit project onze aandacht verbreden naar andere emissies dan fijnstof, zoals ammoniak en methaan. We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van de huidige stikstofproblematiek. Ook kijken we verder dan alleen naar pluimvee, dus bijvoorbeeld ook naar vleeskalveren, melkgeiten en varkens.” 

Veehouders die hun boerderij beschikbaar willen stellen als testbedrijf, maar ook leveranciers van innovaties kunnen zich nog aanmelden via www.boeraanhetroer.nl.  

Meer informatie: www.freshlight.eu/nl/nieuws/216-ioniserende-verlichting-krijgt-rav-erkenning