Fancom - eYeScan

eYeScan groeimonitor voor continue zekerheid over de groei van uw vleesvarkens

Vraagt u zich wel eens af of uw vleesvarkens genoeg groeien? En kunt u al in een vroeg stadium het eindgewicht voorspellen? Of laat u zich graag aan het eind verrassen?

Daarom presenteert Fancom eYeScan, een automatische groeimonitor voor vleesvarkens. eYescan maakt gebruik van cameratechnieken in de stal. Iedere keer wanneer een varken gaat eten wordt een beeldscan gemaakt waarmee de computer heel nauwkeurig het gewicht van het varken berekent. Het permanente wegen gebeurt helemaal automatisch, vraagt geen extra arbeid en veroorzaakt geen stress bij de dieren.

Nauwkeurige weergave van de groei
Elke beeldscan wordt via digitale bewerkingen automatisch gefilterd en vergeleken met een rekenkundig model. Dit voorkomt dat minder goede beeldscans de betrouwbaarheid negatief beïnvloeden. Bovendien zijn er eenvoudige calibratiemogelijkheden voor het corrigeren van raseigenschappen. Hierdoor wordt de groei berekend met een maximale afwijking van 3%.

Betrouwbaar inzicht in de groei
eYeScan maakt het mogelijk om de ontwikkeling van een groep vleesvarkens van dag tot dag te volgen. Grafieken en tabellen brengen glashelder de stijgende lijn in de gemiddelde groei van de dieren in beeld. eYeScan is een onderdeel van de geïntegreerde automatiseringsoplossing van Fancom. Met intelligente systemen voor klimaatbeheersing, voerautomatisering, biometrie en datamanagment geven wij de agrarisch ondernemer complete controle over zijn bedrijfsvoering. Met een verbeterd rendement en dierwelzijn als resultaat.

Meer informatie: www.fancom.com