VERAS en Stichting Insert ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor circulair slopen

Branchevereniging VERAS en Stichting Insert hebben gisteren, 2 december 2020, officieel de samenwerkingsovereenkomst voor circulair slopen ondertekend. Samen zetten partijen zich in voor de versterking van de positie van de sloopaannemer in de circulaire economie en de bevordering van de afzet van herbruikbare sloopmaterialen. 

Lees Meer

DeLaval breidt haar melkveehouderij-activiteiten verder uit met nieuwbouwproject

DeLaval investeert in de toekomst van haar eigen melkveehouderijtak met de ontwikkeling van een compleet nieuwe ligboxenstal. “De nieuwe stal wordt gebouwd met dierenwelzijn als topprioriteit.

Lees Meer

Stikstof, Natuurbeschermingswet, Natura 2000, IPPC, Omgevingsvergunning bouwen en milieu, bestemmingsplanwijziging, Milieueffect-rapportage, Wet geurhinder en veehouderij

Stikstof, Natuurbeschermingswet, Natura 2000, IPPC, Omgevingsvergunning bouwen en milieu, bestemmingsplanwijziging, Milieueffect-rapportage, Wet geurhinder en veehouderij.

Lees Meer

Online veiling 5.000 m2 kas glasopstand, sierteelt systemen, WKK en lampen

Troostwijk Auctions organiseert een online veiling van kas glasopstand, sierteelt systemen, WKK en lampen.

Lees Meer

Schrankladers, laders, graaflaadcombinaties: tips om machines optimaal te gebruiken

MB Crusher hulpstukken transformeren de ‘kleintjes onder de machines’ in effectieve oplossingen voor complexe problemen.

Lees Meer