VERAS lanceert website www.allesovercirculairslopen.nl

Op 14 november 2018 heeft VERAS de nieuwe website www.allesovercirculairslopen.nl gelanceerd tijdens een drukbezochte ledenbijeenkomst in het *techniekHuys in Veldhoven. Prof. ir. Elphi Nelissen – werkzaam als hoogleraar duurzaam bouwen aan de TU Eindhoven en tevens voorzitter van de Transitieagenda Bouweconomie – opende met een druk op de knop de website. De website heeft als doel informatie te verstrekken over circulair slopen in onze maatschappij.

De circulaire economie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en de leden van VERAS, 100 sloopaannemers, leveren hier hun bijdrage aan. Met de website allesovercirculairslopen.nl brengt VERAS de belangrijke rol van de sloopaannemer als grondstoffenleverancier voor de bouw onder de aandacht. Sloopaannemers bevinden zich op een cruciaal punt in de circulaire economie; zij bepalen als eerste hoe de vrijgekomen grondstoffen na sloop en demontage worden afgezet en hoe hoogwaardig. Na Demolition Day op 22 september 2018, is deze website het volgende initiatief van VERAS om de circulaire economie een stap verder te helpen.

Kennisbank, Succesverhalen en Sloopmaterialen Online
De website allesovercirculairslopen.nl bestaat uit drie onderdelen: een Kennisbank, Succesverhalen en Sloopmaterialen Online.  
De Kennisbankbestaat uit beleidsdocumenten, pilotstudies en onderzoeken over de Circulaire Economie en de rol van slopen daarbij. De kennisontwikkeling over circulair slopen gaat door, dus de Kennisbank wordt regelmatig geactualiseerd.

In het onderdeel Succesverhalenlaten leden van VERAS voorbeelden zien hoe zij circulair slopen in de praktijk brengen en zo hun bijdrage leveren aan de circulaire economie. 

Het derde onderdeel is Sloopmaterialen Online. Op veler verzoek biedt de website de mogelijkheid om vrijgekomen grondstoffen aan te bieden in de circulaire economie. Jaarlijks komt 25 miljoen ton aan grondstoffen vrij op slooplocaties en bij renovatieprojecten. Deze vinden steeds meer hun weg in de Circulaire Economie. Het circulair slopen en demonteren is daarbij een voorwaarde tot succes. Leden van VERAS kunnen in dit deel van de website de vrijgekomen grondstoffen aanbieden. Naast het aanbod van grondstoffen is er binnenkort ook de mogelijkheid om sloopaannemers te vragen naar grondstoffen en producten via www.allesovercirculairslopen.nl.

Over VERAS
VERAS is de branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven. VERAS telt 100 leden en ruim 20 donateurs en bruist van activiteit! Als belangenbehartiger zijn wij vertegenwoordigd in diverse overlegvormen en commissies. Ook hebben wij intensieve contacten met de betrokken departementen en relevante maatschappelijke organisaties. We nemen deel aan beurzen zoals de Bouwbeurs, hebben een eigen presentatiefilm en organiseren regelmatig interessante netwerkbijeenkomsten voor onze leden en donateurs. In 2018 organiseerde VERAS Demolition Day, een succesvol evenement dat in 2020 een vervolg krijgt.

VERAS zet zich onder meer in voor: aanbestedingen (www.sloopcode.nl), asbestdossiers, afzet sloopmaterialen en circulariteit, Europese zaken, gevaarlijke stoffen op slooplocaties, maar ook voor zaken als verzekeringen en algemene leveringsvoorwaarden