Nieuwe functionaliteiten zorgen voor één all-round systeem voor álle typen pluimveestallen

De full touch screen Fortica® is een veelzijdig en zeer gebruiksvriendelijk automatiseringssysteem voor vleeskuikens, leghennen en moederdieren. De Fortica® is speciaal ontwikkeld om alle belangrijke processen in alle mogelijke staltypen aan te sturen. Denk hierbij aan klimaatregeling, ventilatie, dierweging, verlichting, voer- en watersturing, én nu ook neststuring , eiertelling en hoppervoedering! 

Nieuwe functionaliteiten en oplossingen zorgen voor betere prestaties van vleeskuikens, leghennen en moederdieren én ondersteunen pluimveehouders bij een overzichtelijke en efficiënte bedrijfsvoering. 

Neststuring en nestbewaking in scharrel- en volièrehuisvestingssystemen
Met behulp van de Fortica® voer-, water- én lichtregeling met geschakelde lichttimers kan een pluimveehouder de dieren trainen om precies op het juiste moment naar de juiste verdieping en het juiste nest in het systeem te gaan. Ook kan de lichtintensiteit tijdens de legperiode automatisch worden verhoogd waardoor buiteneieren worden voorkomen. 

Geautomatiseerde eiertelling
Het innovatieve Fortica®-systeem biedt pluimveehouders nu bovendien de mogelijkheid tot eiertelling in scharrel- en volièrehuisvestingssystemen voor zowel nest-, systeem- als dwarsbanden. Het volledig automatisch tellen van systeemeieren is uniek en zeer innovatief in de branche. Door de nauwkeurige telling van de eieren zijn afwijkingen per stal en per groep nu direct zichtbaar. Fortica® geeft pluimveehouders belangrijke informatie over de prestaties van zijn dieren, zoals inzicht in het legpercentage en het aantal eieren. 

Hoppervoedering
De nieuwe hoppervoederregeling in het Fortica®-systeem is speciaal ontwikkeld voor moederdieren en opfokdieren. Met deze regeling kan de pluimveehouder niet alleen voer rantsoeneren, ook kan hij door de voerhoeveelheid en de voersamenstelling voor hanen en hennen afzonderlijk te regelen, zijn dieren in een optimale conditie brengen zodoende een maximaal aantal broedeieren en een hoog bevruchtingspercentage te realiseren. 

Fortica SyslinQ remote
Met de Fortica SyslinQ remote app is het mogelijk om alle aangesloten processystemen via een smartphone of tablet te besturen en overal ter wereld te bedienen. Het hoofdmenu kun je bovendien volledig personaliseren op basis van de persoonlijke wensen van de pluimveehouder, zodat ook in de app de belangrijkste parameters snel in beeld staan. 

Lancering nieuw Management Programma
Tot slot willen wij jou kennis laten maken met ons nieuwe managementprogramma voor het Fortica®-systeem, genaamd: Novus Farm Management. Dit zeer gebruiksvriendelijke managementsysteem maakt relevante gegevens uit de stal grafisch zichtbaar. Hiermee kan de pluimveehouder de gegevens van alle stallen makkelijk vergelijken. Denk hierbij aan resultaten betreffende uitval, diergewicht, klimaat, voer- en wateropname. De pluimveehouder kan het dashboard van het managementsysteem zelf inrichten en bepalen welke gegevens hij belangrijk vindt en wil vergelijken.

Meer informatie: www.ugaatbouwen.com/nl/hotraco-agri-bv