Innovatieve huisvesting van jongvee

Met de introductie van fosfaatrechten is het belang van gezond jongvee  en een lage afkalfleeftijd verder toegenomen. Naarmate de uitval lager is en vaarzen jonger afkalven kunt u immers meer fosfaatrechten inzetten voor de productieve melkveestapel. Huisvesting speelt hierin een rol. Dat is de reden dat jongveehuisvesting een onderdeel is van de succesvolle jongveeaanpak DairyStart® van Agrifirm.

“Wij hebben het stalconcept voor de opfok van jongvee verder verbeterd”, vertelt Evert Wind, specialist rundvee huisvesting bij Agrifirm Exlan. “Een goed klimaat in de stal is daarbij doorslaggevend. Een goed geïsoleerde stal met een regelbare ventilatie geeft een constant klimaat. Wij kiezen daarom  voor mechanische ventilatie bij de jongste, meest kwetsbare dieren van 0 tot 6 maanden. In mechanisch geventileerde stallen is het stalklimaat beheersbaar. Van belang is dat schadelijke gassen uit de stal worden afgevoerd en dat de lucht voldoende wordt ververst. Daarbij is sprake van een evenwicht”, legt Wind uit. Teveel luchtverversing kan tot te hoge luchtsnelheden leiden en tot onnodig of zelfs schadelijk warmteverlies. Dat heeft tocht tot gevolg. Te weinig luchtverversing leidt tot bedompte stallen met te hoge concentraties schadelijke stoffen in de lucht. Door mechanisch te ventileren is dat evenwicht prima te bereiken en kan de veehouder goed sturen.  Goede klimaatbeheersing leidt tot minder longproblemen, minder antibioticagebruik, een hogere groei en dus een lagere afkalfleeftijd. Ook gaat het uitvalspercentage naar beneden. Voldoende licht is eveneens van belang, vindt Wind. “Het is niet alleen essentieel om de gezondheid van de dieren goed te kunnen monitoren, maar heeft ook invloed op de groei.”.

Boxgrootte afgestemd op dieren
Na het eerste kwetsbare half jaar gaan de kalveren naar ligboxen. In de ligboxen wennen de dieren al jong aan de huisvesting waar ze als melkkoe mee te maken krijgen. Ook in deze fases verdient de huisvesting de nodige aandacht. Om verkeerd gedrag als damslapen te voorkomen, dient de boxgrootte te zijn afgestemd op de omvang van de dieren. Daarnaast geldt ook in deze fase dat er voldoende aandacht moet zijn voor het stalklimaat. Dode hoeken, waar lucht onvoldoende wordt ververst, teveel directe windinvloed waardoor hoge luchtsnelheden ontstaan, zijn funest voor de gezondheid van de dieren. “Arbeidsgemak heeft een belangrijke plek in de jongveestal van Agrifirm Exlan”, vertelt Wind, die een paar voorbeelden van gemakkelijk werken opsomt. “Strohokken makkelijk mechanisch uitmesten, kalverdrinkautomaten en voergangen goed bereikbaar voor mechanisatie, korte looplijnen voor de veehouder en de stal zo indelen dat het doorschuiven van kalveren makkelijk gaat.”

Verbeter uw jongveehuisvesting
Evert: “Een goede jongveestal draagt bij aan een goede en snelle jongveeopfok. Een passende  huisvesting  is daarom van groot belang.” Overweegt u om uw bedrijfsvoering te verbeteren door met de jongveeopfok aan de slag te gaan? Dan helpen Evert en zijn collega’s van Agrifirm Exlan u graag met  maatregelen die passen bij uw doelstellingen en ambitie. Kijk voor meer informatie op  www.agrifirm.nl/aanbod/bedrijfsontwikkeling/ of bel 088-4882929