“Communiceer met uw plant”

De leuze “meten is weten” is inmiddels gemeen gedachtegoed, bijgevolg zijn sensoren anno 2018 dan ook niet meer weg te denken uit de glastuinbouw.

Heden ten dage worden alle parameters rondom de plant nauwkeurig opgevolgd, maar bij 2Grow gaan we nog een stapje verder.

Met behulp van onze sapstroom en diameter sensor gaan we in real-time opvolgen hoe het gewas reageert op alle veranderingen in de teeltomgeving.

Was u nu net te vroeg of te laat met uw watergift? Is mijn scherm te laat toe gegaan of ben ik te veel vocht verloren door het openen van mijn ramen?  Laat uw plant het u vertellen!

Voortaan ook integreerbaar in elke klimaatcomputer!

Meer informatie:  www.2grow.earth